18 Tháng Mười Hai, 2018

Tư vấn Doanh nghiệp

Tư vấn tổng thể (ngành nghề đăng ký kinh doanh; Hình thức pháp lý doanh nghiệp, cơ cấu vốn, cơ cấu thành viên sáng lập, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở/nhà máy; cơ cấu tổ chức quản lý, hệ thống nhận diện thương hiệu, nội dung Điều lệ, về người đại diện theo pháp luật, về mẫu con dấu, tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp........
18 Tháng Mười Hai, 2018

Dịch vụ Sở hữu trí tuệ

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ; Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan; Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp; Đăng ký Sáng chế.......
18 Tháng Mười Hai, 2018

Dịch vụ hợp đồng

Kiểm tra nội dung Hợp đồng; Soạn thảo Hợp đồng ......
18 Tháng Mười Hai, 2018

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng Tài sản

Lập Báo cáo tư vấn; Tìm kiếm đối tượng mục; Đánh giá đối tượng mục tiêu; Xác định giá trị giao dịch; Đàm phán giá và các điều khoản giao dịch; Thực hiện giao dịch; Thực hiện các thủ tục hành chính hậu giao dịch....
18 Tháng Mười Hai, 2018

Dịch vụ khác

Đại diện theo ủy quyền; Dịch vụ môi giới....