30 Tháng Một, 2021

Còn khóa học nào như khóa Pháp luật lao động trong quản lý nhân sự nữa không?

Khóa đào tạo trong tháng 01/2021 về “Pháp luật lao động trong quản lý nhân sự” do SPACE Training & Consulting tổ chức đã nhận được nhiều khen ngợi từ các Học viên.